Interests

VN

avatar

Phạm Huy Long

2
4.5
0
  • Chuyên gia Marketing Online.
  • Phát triển mảng Online của FPT (FPT-Ecommerce).
  • Tư vấn, phát triển hệ thống Online cho các công ty, hệ thống chuỗi nhà hàng như: AsiaPlastic, Thaichendol, NokiaVip...
  • Mong muốn được chia sẻ với cộng đồng Online nói riêng và tất cả những mọi người muốn sử dụng Online Marketing để thúc đẩy doanh số bán hàng những công cụ, những cách thức triển khai hệ thống Online Marketing phù hợp nhất với doanh nghiệp và cá nhân mỗi người.
Phạm Huy Long
Courses: 2
Rating: 4.5
Followers: 0

Phạm Huy Long

About
  • Chuyên gia Marketing Online.
  • Phát triển mảng Online của FPT (FPT-Ecommerce).
  • Tư vấn, phát triển hệ thống Online cho các công ty, hệ thống chuỗi nhà hàng như: AsiaPlastic, Thaichendol, NokiaVip...
  • Mong muốn được chia sẻ với cộng đồng Online nói riêng và tất cả những mọi người muốn sử dụng Online Marketing để thúc đẩy doanh số bán hàng những công cụ, những cách thức triển khai hệ thống Online Marketing phù hợp nhất với doanh nghiệp và cá nhân mỗi người.
Top Courses
Loading...
Loading...