Danh mục
0
0
Phạm Huy Long
Học viên: 16
Khóa học: 7

Kinh nghiệm

  • Chuyên gia Marketing Online.
  • Phát triển mảng Online của FPT (FPT-Ecommerce).
  • Tư vấn, phát triển hệ thống Online cho các công ty, hệ thống chuỗi nhà hàng như: AsiaPlastic, Thaichendol, NokiaVip...

Tất cả khoá học