Danh mục
0
0
Phạm Đức Duy
Học viên: 25
Khóa học: 16

Kinh nghiệm

  • 2010- 2011: Thiết kế 3D tại Passion Replublic (Malaysia).
  • 2011 - 2013: Trưởng nhóm thiết kế 3D tại Panamotion.
  • 2013 - nay: Senior 3D Artist tại Game Studio North - VNG.

Tất cả khoá học