Interests

VN

avatar

Phạm Đức Duy

4
3.6
3
 • 2010- 2011: Thiết kế 3D tại Passion Replublic (Malaysia).
 • 2011 - 2013: Trưởng nhóm thiết kế 3D tại Panamotion.
 • 2013 - nay: Senior 3D Artist tại Game Studio North - VNG.
 • Người sáng lập ra trung tâm Đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện Digital Art Pigworkshop.
 • Trên 5 năm kinh nghiệm về giảng dạy Digital Art.
 • Trên 8 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp kỹ xảo 3D, Game 2D và 3D, phim hoạt hình 3D...
 • Giải thưởng: Winner ASIAGraph Japan 2011, Espose 9, Choice artwork 2012 Cgsociety.
 • Giảng viên đã có nhiều năm học tập và làm việc trong lĩnh vực thiết kế. Tốt nghiệp tại Học Viện THE ONE ACADEMY - Malaysia - Một trong năm học viện uy tín nhất Đông Nam Á.
Phạm Đức Duy
Courses: 4
Rating: 3.6
Followers: 3

Phạm Đức Duy

About
 • 2010- 2011: Thiết kế 3D tại Passion Replublic (Malaysia).
 • 2011 - 2013: Trưởng nhóm thiết kế 3D tại Panamotion.
 • 2013 - nay: Senior 3D Artist tại Game Studio North - VNG.
 • Người sáng lập ra trung tâm Đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện Digital Art Pigworkshop.
 • Trên 5 năm kinh nghiệm về giảng dạy Digital Art.
 • Trên 8 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp kỹ xảo 3D, Game 2D và 3D, phim hoạt hình 3D...
 • Giải thưởng: Winner ASIAGraph Japan 2011, Espose 9, Choice artwork 2012 Cgsociety.
 • Giảng viên đã có nhiều năm học tập và làm việc trong lĩnh vực thiết kế. Tốt nghiệp tại Học Viện THE ONE ACADEMY - Malaysia - Một trong năm học viện uy tín nhất Đông Nam Á.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...