Interests

VN

avatar

Phạm Đình Tuấn

2
4.3
0
  • Nghề nghiệp: Internet Marketing
  • Chuyên gia đào tạo có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Internet Marketing
  • Thực hiện hơn 200 dự án về website, logo, chiến dịch truyền thông
  • Hợp tác và đào tạo thành công hàng trăm đối tác/học viên
Phạm Đình Tuấn
Courses: 2
Rating: 4.3
Followers: 0

Phạm Đình Tuấn

About
  • Nghề nghiệp: Internet Marketing
  • Chuyên gia đào tạo có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Internet Marketing
  • Thực hiện hơn 200 dự án về website, logo, chiến dịch truyền thông
  • Hợp tác và đào tạo thành công hàng trăm đối tác/học viên
Top Courses
Loading...
Loading...