Danh mục
0
0
Phạm Chánh Trực
Học viên: 9
Khóa học: 2

Kinh nghiệm

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm tham gia thị trường chứng khoán và nghiên cứu quy luật của các thị trường tài chính như thị trường chứng khoán, thị trường vàng, thị trường ngoại hồi.
  • 7 năm làm việc trong các công ty chứng khoán hàng đầu như Công ty cổ phần chứng khoán Hồ Chí Minh, Công Ty cổ phần chứng khoán Kis Việt Nam.
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm làm công tác đào tạo cho hàng trăm học viên.

Tất cả khoá học