Interests

VN

avatar

Patrick O'Grady

0
0
0
  • Thầy Patrick O'Grady, giảng viên người Canada với hơn 16 năm giảng dạy tại Hàn Quốc, Ả rập và Việt Nam, đồng sáng lập trung tâm tiếng Anh English Hanoi và IELTS Hanoi.
  • Với bề dày kinh nghiệm đào tạo hàng nghìn học viên Việt Nam, thầy hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của học viên, từ đó xây dựng và đưa vào giảng dạy những khóa học thiết thực, hiệu quả, được học viên đánh giá rất cao.
Patrick O'Grady
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Patrick O'Grady

About
  • Thầy Patrick O'Grady, giảng viên người Canada với hơn 16 năm giảng dạy tại Hàn Quốc, Ả rập và Việt Nam, đồng sáng lập trung tâm tiếng Anh English Hanoi và IELTS Hanoi.
  • Với bề dày kinh nghiệm đào tạo hàng nghìn học viên Việt Nam, thầy hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của học viên, từ đó xây dựng và đưa vào giảng dạy những khóa học thiết thực, hiệu quả, được học viên đánh giá rất cao.
Top Courses

No Related Course