Interests

VN

avatar

Ong Thị Vân Anh

1
4
1
  • HLV Yoga đạt chuẩn quốc tế 200h của Hiệp hội Yoga Hoa Kỳ - Alliance International.
  • HLV Yoga Kid.
  • HDV Thiền thuộc CLB Thiền Khí Tâm Unesco.
  • Hội viên Hội Tác động cột sống Hà Nội, trực thuộc Hội Đông y thành phố Hà Nội.
Ong Thị Vân Anh
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 1

Ong Thị Vân Anh

About
  • HLV Yoga đạt chuẩn quốc tế 200h của Hiệp hội Yoga Hoa Kỳ - Alliance International.
  • HLV Yoga Kid.
  • HDV Thiền thuộc CLB Thiền Khí Tâm Unesco.
  • Hội viên Hội Tác động cột sống Hà Nội, trực thuộc Hội Đông y thành phố Hà Nội.
Top Courses
Loading...