Danh mục
0
0
Nguyễn Xuân Thành
Học viên: 1
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • CEO của VGreenHT - sản xuất nông nghiệp sạch
  • Founder của X- family ( tổ hợp nhà ở cao cấp cho sinh viên và người trẻ tuổi
  • Đã từng làm việc tại Samsung SDI - Korea

Tất cả khoá học