Interests

VN

avatar

Nguyễn Xuân Thành

1
4
0
  • CEO của VGreenHT - sản xuất nông nghiệp sạch
  • Founder của X- family ( tổ hợp nhà ở cao cấp cho sinh viên và người trẻ tuổi
  • Đã từng làm việc tại Samsung SDI - Korea
Nguyễn Xuân Thành
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 0

Nguyễn Xuân Thành

About
  • CEO của VGreenHT - sản xuất nông nghiệp sạch
  • Founder của X- family ( tổ hợp nhà ở cao cấp cho sinh viên và người trẻ tuổi
  • Đã từng làm việc tại Samsung SDI - Korea
Top Courses
Loading...