Danh mục
0
0
Nguyễn Vũ Tuấn Hải
Học viên: 14
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Quản lý quỹ cho Công ty Sweath Global
  • 10 năm kinh nghiệm tham gia trong lĩnh vực đầu tư tài chính
  • 2009-2011 Quản lý bộ phận phân tích kỹ thuật cho Công ty CK Rồng Việt (Vietdragon Security)

Tất cả khoá học