Interests

VN

avatar

Nguyễn Vũ Tuấn Hải

1
4
0
  • Quản lý quỹ cho Công ty Sweath Global
  • 10 năm kinh nghiệm tham gia trong lĩnh vực đầu tư tài chính
  • 2009-2011 Quản lý bộ phận phân tích kỹ thuật cho Công ty CK Rồng Việt (Vietdragon Security)
  • Tham gia đào tạo phân tích kỹ thuật cho 1 số Công ty về ngoại hối và các tổ chức khác
Nguyễn Vũ Tuấn Hải
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 0

Nguyễn Vũ Tuấn Hải

About
  • Quản lý quỹ cho Công ty Sweath Global
  • 10 năm kinh nghiệm tham gia trong lĩnh vực đầu tư tài chính
  • 2009-2011 Quản lý bộ phận phân tích kỹ thuật cho Công ty CK Rồng Việt (Vietdragon Security)
  • Tham gia đào tạo phân tích kỹ thuật cho 1 số Công ty về ngoại hối và các tổ chức khác
Top Courses
Loading...