Danh mục
0
0
Nguyễn Vũ Khánh
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Top 100 "So you think you can dance" Việt Nam season 2 và 3. Trưởng nhóm Xsteps, giảng viên tại Unison Dance Studio, đã biên đạo biểu diễn cho Trúc Nhân, Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng MTP......

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan