Interests

VN

avatar

Nguyễn Vũ Khánh

0
0
0
  • Top 100 "So you think you can dance" Việt Nam season 2 và 3. Trưởng nhóm Xsteps, giảng viên tại Unison Dance Studio, đã biên đạo biểu diễn cho Trúc Nhân, Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng MTP......
Nguyễn Vũ Khánh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Vũ Khánh

About
  • Top 100 "So you think you can dance" Việt Nam season 2 và 3. Trưởng nhóm Xsteps, giảng viên tại Unison Dance Studio, đã biên đạo biểu diễn cho Trúc Nhân, Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng MTP......
Top Courses

No Related Course