Interests

VN

avatar

Nguyễn Vinh Nam

1
4.8
0
  • Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển Trí tuệ Cộng đồng
  • Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Khoa học giáo dục Việt Nam
  • Người sáng lập ra phương pháp đào tạo và huấn luyện cho các bậc cha mẹ trở thành “CHUYÊN GIA CỦA CON” với hơn 10 năm nghiên cứu trau dồi kinh nghiệm trong ngành Giáo dục & Đào tạo
Nguyễn Vinh Nam
Courses: 1
Rating: 4.8
Followers: 0

Nguyễn Vinh Nam

About
  • Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển Trí tuệ Cộng đồng
  • Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Khoa học giáo dục Việt Nam
  • Người sáng lập ra phương pháp đào tạo và huấn luyện cho các bậc cha mẹ trở thành “CHUYÊN GIA CỦA CON” với hơn 10 năm nghiên cứu trau dồi kinh nghiệm trong ngành Giáo dục & Đào tạo
Top Courses
Loading...