Interests

VN

avatar

Nguyễn Vĩnh Cường

0
0
0
 • Diễn giả - Doanh nhân triệu phú Nguyễn Vĩnh Cường
 • Chuyên gia Marketing Online với hơn 11 năm kinh nghiệm.
 • Chuyên gia tổ chức hội thảo Marketing với hàng nghìn học viên.
 • Đôi nét về tiểu sử tác giả:
 • Nhà báo tại báo Bóng đá năm 2002 - 2007
 • Sáng lập trang web bongdaplus.vn
 • Đồng sáng lập công ty Quang Minh DEC năm 2004
 • Sáng lập công ty Hải Minh INFOTEC năm 2007
 • Sáng lập công ty An Hòa Communications năm 2008
 • Sáng lập công ty DECO Entertainment năm 2008
 • Hiện nay đang đảm nhiệm:
 • Giám đốc Công ty An Hòa Communications (Thương hiệu và Sáng tạo mỹ thuật)
 • Phó Giám đốc Công ty DECO Online Entertainment (Công nghệ số và Game online)
 • Giám đốc hỗ trợ BNI Việt Nam, huấn luyện viên kinh doanh, nhà đào tạo BNI Việt Nam.
Nguyễn Vĩnh Cường
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Vĩnh Cường

About
 • Diễn giả - Doanh nhân triệu phú Nguyễn Vĩnh Cường
 • Chuyên gia Marketing Online với hơn 11 năm kinh nghiệm.
 • Chuyên gia tổ chức hội thảo Marketing với hàng nghìn học viên.
 • Đôi nét về tiểu sử tác giả:
 • Nhà báo tại báo Bóng đá năm 2002 - 2007
 • Sáng lập trang web bongdaplus.vn
 • Đồng sáng lập công ty Quang Minh DEC năm 2004
 • Sáng lập công ty Hải Minh INFOTEC năm 2007
 • Sáng lập công ty An Hòa Communications năm 2008
 • Sáng lập công ty DECO Entertainment năm 2008
 • Hiện nay đang đảm nhiệm:
 • Giám đốc Công ty An Hòa Communications (Thương hiệu và Sáng tạo mỹ thuật)
 • Phó Giám đốc Công ty DECO Online Entertainment (Công nghệ số và Game online)
 • Giám đốc hỗ trợ BNI Việt Nam, huấn luyện viên kinh doanh, nhà đào tạo BNI Việt Nam.
Top Courses

No Related Course