Danh mục
0
0
Nguyễn Vĩnh Bảo
Học viên: 9
Khóa học: 7

Kinh nghiệm

  • Học bổng toàn phần bậc Đại học – Đại học Quốc Tế RMIT
  • Thủ khoa tốt nghiệp 2015 - Đại học Quốc Tế RMIT
  • Học bổng toàn phần thạc sĩ Kinh doanh quốc tế – Đại học Quốc Tế RMIT

Tất cả khoá học