Interests

VN

avatar

Nguyễn Vĩnh Bảo

2
4.3
0
 • Học bổng toàn phần bậc Đại học – Đại học Quốc Tế RMIT
 • Thủ khoa tốt nghiệp 2015 - Đại học Quốc Tế RMIT
 • Học bổng toàn phần thạc sĩ Kinh doanh quốc tế – Đại học Quốc Tế RMIT
 • Giải thưởng Lãnh đạo của trường Đại học Quốc tế RMIT
 • Đại biểu Việt Nam tại nhiều hội nghị tại Úc, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia...
 • MC cho nhiều chương trình của Unilever, Suntory Pepsico, CPA Australia, RMIT, AIESEC Hanoi...
 • Group Facebook để giao lưu và trao đổi với thầy Nguyễn Vĩnh Bảo: http://bit.ly/baonguyentopica
Nguyễn Vĩnh Bảo
Courses: 2
Rating: 4.3
Followers: 0

Nguyễn Vĩnh Bảo

About
 • Học bổng toàn phần bậc Đại học – Đại học Quốc Tế RMIT
 • Thủ khoa tốt nghiệp 2015 - Đại học Quốc Tế RMIT
 • Học bổng toàn phần thạc sĩ Kinh doanh quốc tế – Đại học Quốc Tế RMIT
 • Giải thưởng Lãnh đạo của trường Đại học Quốc tế RMIT
 • Đại biểu Việt Nam tại nhiều hội nghị tại Úc, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia...
 • MC cho nhiều chương trình của Unilever, Suntory Pepsico, CPA Australia, RMIT, AIESEC Hanoi...
 • Group Facebook để giao lưu và trao đổi với thầy Nguyễn Vĩnh Bảo: http://bit.ly/baonguyentopica
Top Courses
Loading...
Loading...