Danh mục
0
0
Nguyễn Viết Phước
Học viên: 9
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Anh là một kỹ sư xây dựng và có sự đam mê mãnh liệt công nghệ thông tin.
  • Do đó khi là sinh viên năm 3, trường ĐHBK Đà nẵng, anh đã có thể nắm bắt và viết lại hầu hết các bảng tính VBA trên Youtube.
  • 2 năm tiếp theo, anh ứng dụng lập trình hướng đối tượng API trong việc nghiên cứu khoa học, đã giải quyết các bài toán tối ưu hóa kết cấu thép bằng SAP2000

Tất cả khoá học