Interests

VN

avatar

Nguyễn Viết Phước

1
2.7
0
  • Anh là một kỹ sư xây dựng và có sự đam mê mãnh liệt công nghệ thông tin.
  • Do đó khi là sinh viên năm 3, trường ĐHBK Đà nẵng, anh đã có thể nắm bắt và viết lại hầu hết các bảng tính VBA trên Youtube.
  • 2 năm tiếp theo, anh ứng dụng lập trình hướng đối tượng API trong việc nghiên cứu khoa học, đã giải quyết các bài toán tối ưu hóa kết cấu thép bằng SAP2000
  • Sau khi ra trường, anh đã tổ chức các khóa lập trình cho rất nhiều nhân viên làm các công ty lớn: Vinaconex, Unicons...
  • Hiện nay, anh đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển các ứng dụng cho phần mềm Revit viết bằng ngôn ngữ VB.Net cho tập đoàn Hòa Bình
Nguyễn Viết Phước
Courses: 1
Rating: 2.7
Followers: 0

Nguyễn Viết Phước

About
  • Anh là một kỹ sư xây dựng và có sự đam mê mãnh liệt công nghệ thông tin.
  • Do đó khi là sinh viên năm 3, trường ĐHBK Đà nẵng, anh đã có thể nắm bắt và viết lại hầu hết các bảng tính VBA trên Youtube.
  • 2 năm tiếp theo, anh ứng dụng lập trình hướng đối tượng API trong việc nghiên cứu khoa học, đã giải quyết các bài toán tối ưu hóa kết cấu thép bằng SAP2000
  • Sau khi ra trường, anh đã tổ chức các khóa lập trình cho rất nhiều nhân viên làm các công ty lớn: Vinaconex, Unicons...
  • Hiện nay, anh đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển các ứng dụng cho phần mềm Revit viết bằng ngôn ngữ VB.Net cho tập đoàn Hòa Bình
Top Courses
Loading...