Danh mục
0
0
Nguyễn Văn Sáng
Học viên: 11
Khóa học: 6

Kinh nghiệm

  • Chức danh: Kỹ sư thiết kế sản phẩm và khuôn mẫu của tập đoàn SamSung.
  • Thành tích:
  • Giải kỹ sư triển vọng (6/30) cuộc thi tay nghề thiết kế 3D toàn cầu tại Hàn Quốc năm 2018.

Tất cả khoá học