Interests

VN

avatar

Nguyễn Văn Sáng

2
4.6
2
 • Chức danh: Kỹ sư thiết kế sản phẩm và khuôn mẫu của tập đoàn SamSung.
 • Thành tích:
 • Giải kỹ sư triển vọng (6/30) cuộc thi tay nghề thiết kế 3D toàn cầu tại Hàn Quốc năm 2018.
 • Học viên xuất sắc khóa học thiết kế 3D nâng cao của SIEMENS do Viet Bay đào tạo.
 • Kinh nghiệm 5 năm xử dụng phần mềm NX vào công viêc thiết kế sản phẩm và khuôn mẫu.
 • Kinh nghiệm 2 năm training nội bộ.
Nguyễn Văn Sáng
Courses: 2
Rating: 4.6
Followers: 2

Nguyễn Văn Sáng

About
 • Chức danh: Kỹ sư thiết kế sản phẩm và khuôn mẫu của tập đoàn SamSung.
 • Thành tích:
 • Giải kỹ sư triển vọng (6/30) cuộc thi tay nghề thiết kế 3D toàn cầu tại Hàn Quốc năm 2018.
 • Học viên xuất sắc khóa học thiết kế 3D nâng cao của SIEMENS do Viet Bay đào tạo.
 • Kinh nghiệm 5 năm xử dụng phần mềm NX vào công viêc thiết kế sản phẩm và khuôn mẫu.
 • Kinh nghiệm 2 năm training nội bộ.
Top Courses
Loading...
Loading...