Interests

VN

avatar

Nguyễn Văn Kỳ

2
4
1
  • Thạc sĩ Nguyễn Văn Kỳ
  • Nơi công tác hiện tại: Trường Đại Học Thành Tây
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với excel
  • Từng cộng tác nghiệp vụ kế toán cho các doanh nghiệp lớn
Nguyễn Văn Kỳ
Courses: 2
Rating: 4
Followers: 1

Nguyễn Văn Kỳ

About
  • Thạc sĩ Nguyễn Văn Kỳ
  • Nơi công tác hiện tại: Trường Đại Học Thành Tây
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với excel
  • Từng cộng tác nghiệp vụ kế toán cho các doanh nghiệp lớn
Top Courses
Loading...
Loading...