Danh mục
0
0
Nguyễn Văn Dinh (Dinh Nguyễn)
Học viên: 47
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Giảng viên hiện đang là CEO của Trung tâm đào tạo SKYGATE.
  • Chuyên gia trong lĩnh vực Marketing Online.
  • Đã có kinh nghiệm 7 năm nghiên cứu và giảng dạy về WordPress.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan