Danh mục
0
0
Nguyễn Tuấn Anh
Học viên: 13
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Bắc kênh truyền hình Let'sViet
  • Giám đốc thương mại Miền Bắc của Tập Đoàn Quốc Tế Truyền Thông (IMC – TodayTV)
  • Trưởng đại diện văn phòng Hà Nội của Công ty Cát Tiên Sa

Tất cả khoá học