Interests

VN

avatar

Nguyễn Trung Kiên

1
4.5
0
 • Thầy Nguyễn Trung Kiên hiện là giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển cuộc sống hạnh phúc HCC và là giảng viên Doanh nhân, cố vấn chiến lược cho các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.
 • Một số thành tự thầy đã đạt được:
 • Top 4 CEO xuất sắc trong chương trình CEO – Chìa khóa thành công năm 2012
 • Phát động Dự Án “Vì một Việt nam trẻ và khát vọng” – Nick Vujicic 2013
 • Khách mời trên truyền hình VTV1 trong chương trình CEO - Chìa khóa thành công từ 2012 đến 2015 và Truyền hình Hà nội về văn hóa và tết cổ truyền (Sự kiện “Trở về”)
 • Nguyên giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Maybank Kim Eng Chi nhánh Hải phòng
 • Nguyên giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng Chi nhánh TPHCM
 • Giảng viên, CEO Nguyễn Trung Kiên đã giảng cho nhiều Công ty, trường học và tổ chức lớn trên cả nước như: Ngân hàng Agribank, Tổng công ty xây dựng DIC, Đại học quốc gia Hà nội, tổ hợp giáo dục TOPICA, tổ chức giáo dục PTI,...
Nguyễn Trung Kiên
Courses: 1
Rating: 4.5
Followers: 0

Nguyễn Trung Kiên

About
 • Thầy Nguyễn Trung Kiên hiện là giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển cuộc sống hạnh phúc HCC và là giảng viên Doanh nhân, cố vấn chiến lược cho các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.
 • Một số thành tự thầy đã đạt được:
 • Top 4 CEO xuất sắc trong chương trình CEO – Chìa khóa thành công năm 2012
 • Phát động Dự Án “Vì một Việt nam trẻ và khát vọng” – Nick Vujicic 2013
 • Khách mời trên truyền hình VTV1 trong chương trình CEO - Chìa khóa thành công từ 2012 đến 2015 và Truyền hình Hà nội về văn hóa và tết cổ truyền (Sự kiện “Trở về”)
 • Nguyên giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Maybank Kim Eng Chi nhánh Hải phòng
 • Nguyên giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng Chi nhánh TPHCM
 • Giảng viên, CEO Nguyễn Trung Kiên đã giảng cho nhiều Công ty, trường học và tổ chức lớn trên cả nước như: Ngân hàng Agribank, Tổng công ty xây dựng DIC, Đại học quốc gia Hà nội, tổ hợp giáo dục TOPICA, tổ chức giáo dục PTI,...
Top Courses
Loading...