Danh mục
0
0
Nguyễn Trung Kiên
Học viên: 0
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Thầy Nguyễn Trung Kiên hiện là giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển cuộc sống hạnh phúc HCC và là giảng viên Doanh nhân, cố vấn chiến lược cho các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.
  • Một số thành tự thầy đã đạt được:
  • Top 4 CEO xuất sắc trong chương trình CEO – Chìa khóa thành công năm 2012

Tất cả khoá học