Danh mục
0
0
Nguyễn Trung Kiên
Học viên: 10
Khóa học: 285

Kinh nghiệm

  • Du học và làm việc tại Hà Lan gần 10 năm.
  • Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành MSc, Financial Management, tại trường đại học kinh doanh số 1 Hà Lan, Nyenrode.
  • Từng làm Process Improvement Manager cho tập đoàn may mặc Hidramani, Srilanka.

Tất cả khoá học