Interests

VN

avatar

Nguyễn Trung Kiên

3
3.1
1
  • Du học và làm việc tại Hà Lan gần 10 năm.
  • Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành MSc, Financial Management, tại trường đại học kinh doanh số 1 Hà Lan, Nyenrode.
  • Từng làm Process Improvement Manager cho tập đoàn may mặc Hidramani, Srilanka.
  • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, sales, marketing, doanh nhân hơn 10 năm.
  • Các học viên theo học đều hài lòng và đạt được các bằng cấp chứng chỉ cũng như công việc mong muốn.
Nguyễn Trung Kiên
Courses: 3
Rating: 3.1
Followers: 1

Nguyễn Trung Kiên

About
  • Du học và làm việc tại Hà Lan gần 10 năm.
  • Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành MSc, Financial Management, tại trường đại học kinh doanh số 1 Hà Lan, Nyenrode.
  • Từng làm Process Improvement Manager cho tập đoàn may mặc Hidramani, Srilanka.
  • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, sales, marketing, doanh nhân hơn 10 năm.
  • Các học viên theo học đều hài lòng và đạt được các bằng cấp chứng chỉ cũng như công việc mong muốn.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...