Interests

VN

avatar

Nguyễn Trần Mai Duy

1
0
0
  • Từng là quản lý 200 nhân viên bán hàng tại Samsung Việt Nam.
  • Từng du lịch và làm việc tại 10 quốc gia.
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
  • Thủ khoa MBA Đại học Bách khoa Tp.HCM (Thủ khoa đầu vào - Thủ khoa Luận văn - Thủ khoa GPA tốt nghiệp).
  • Phó chủ nhiệm CLB Tiếng Anh Đại học Kinh tế Tp.HCM.
Nguyễn Trần Mai Duy
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Trần Mai Duy

About
  • Từng là quản lý 200 nhân viên bán hàng tại Samsung Việt Nam.
  • Từng du lịch và làm việc tại 10 quốc gia.
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
  • Thủ khoa MBA Đại học Bách khoa Tp.HCM (Thủ khoa đầu vào - Thủ khoa Luận văn - Thủ khoa GPA tốt nghiệp).
  • Phó chủ nhiệm CLB Tiếng Anh Đại học Kinh tế Tp.HCM.
Top Courses
Loading...