Interests

VN

avatar

Nguyễn Thùy Chi

0
0
0
 • Tốt nghiệp cử nhân loại giỏi khoa Tiếng Trung tại Đại Học Hà Nội
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng tại trường Đại Học Ngôn ngữ Bắc Kinh
 • Có kinh nghiệm 5 năm giảng dạy Tiếng Trung tại nhiều nơi
 • Sinh viên Việt Nam ưu tú tại Bắc Kinh năm 2012-2014
 • Giải nhì cuộc thi nói giỏi tiếng trung năm học 2009-2010 – Đại Học Hà Nội .
 • Giải khuyến khích nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2010-2011
 • Từng dành được học bổng toàn phần do chính phủ trao tặng năm học 2012-2015
 • Ngoài tham gia công tác giảng dạy tại khoa, cô Nguyễn Thùy Chi còn có lớp học riêng tại Tiếng Trung Cô Nấm.
Nguyễn Thùy Chi
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thùy Chi

About
 • Tốt nghiệp cử nhân loại giỏi khoa Tiếng Trung tại Đại Học Hà Nội
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng tại trường Đại Học Ngôn ngữ Bắc Kinh
 • Có kinh nghiệm 5 năm giảng dạy Tiếng Trung tại nhiều nơi
 • Sinh viên Việt Nam ưu tú tại Bắc Kinh năm 2012-2014
 • Giải nhì cuộc thi nói giỏi tiếng trung năm học 2009-2010 – Đại Học Hà Nội .
 • Giải khuyến khích nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2010-2011
 • Từng dành được học bổng toàn phần do chính phủ trao tặng năm học 2012-2015
 • Ngoài tham gia công tác giảng dạy tại khoa, cô Nguyễn Thùy Chi còn có lớp học riêng tại Tiếng Trung Cô Nấm.
Top Courses

No Related Course