Danh mục
0
0
Nguyễn Thụy Anh
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Giảng viên Nguyễn Thụy Anh từng bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học tại Hội đồng khoa học trường ĐH Tổng hợp sư phạm Moskva (Nga) năm 2002.
  • Sau khi về nước, TSGD Nguyễn Thụy Anh đã tham gia vào nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ, tư vấn cho sự phát triển toàn diện về trí tuệ và nhân cách của trẻ nhỏ ngay từ những năm đầu đời.
  • Là người sáng lập và là Chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con, một mô hình hoạt động xã hội hỗ trợ cho việc hình thành, củng cố và phát triển văn hóa đọc của cộng đồng nói chung, và của trẻ em trong gia đình nói riêng.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan