Interests

VN

avatar

Nguyễn Thụy Anh

0
0
1
  • Giảng viên Nguyễn Thụy Anh từng bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học tại Hội đồng khoa học trường ĐH Tổng hợp sư phạm Moskva (Nga) năm 2002.
  • Sau khi về nước, TSGD Nguyễn Thụy Anh đã tham gia vào nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ, tư vấn cho sự phát triển toàn diện về trí tuệ và nhân cách của trẻ nhỏ ngay từ những năm đầu đời.
  • Là người sáng lập và là Chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con, một mô hình hoạt động xã hội hỗ trợ cho việc hình thành, củng cố và phát triển văn hóa đọc của cộng đồng nói chung, và của trẻ em trong gia đình nói riêng.
  • Tham gia với tư cách cố vấn giáo dục các chương trình chuyên mục “Làm bạn với con” VTV2
  • Diễn giả các buổi tọa đàm và các buổi tập huấn cho bố mẹ về kỹ năng làm cha mẹ và tâm lý lứa tuổi.
Nguyễn Thụy Anh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Nguyễn Thụy Anh

About
  • Giảng viên Nguyễn Thụy Anh từng bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học tại Hội đồng khoa học trường ĐH Tổng hợp sư phạm Moskva (Nga) năm 2002.
  • Sau khi về nước, TSGD Nguyễn Thụy Anh đã tham gia vào nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ, tư vấn cho sự phát triển toàn diện về trí tuệ và nhân cách của trẻ nhỏ ngay từ những năm đầu đời.
  • Là người sáng lập và là Chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con, một mô hình hoạt động xã hội hỗ trợ cho việc hình thành, củng cố và phát triển văn hóa đọc của cộng đồng nói chung, và của trẻ em trong gia đình nói riêng.
  • Tham gia với tư cách cố vấn giáo dục các chương trình chuyên mục “Làm bạn với con” VTV2
  • Diễn giả các buổi tọa đàm và các buổi tập huấn cho bố mẹ về kỹ năng làm cha mẹ và tâm lý lứa tuổi.
Top Courses

No Related Course