Interests

VN

avatar

Nguyễn Thượng Hiển

2
4.5
83
 • Nghệ danh: Hiển Râu
 • Là giảng viên nổi tiếng về dạy guitar online
 • Đã có hàng chục năm học, làm việc và giảng dạy với đàn guitar
 • Đã mở hàng trăm lớp dạy nhạc cụ cho hàng ngàn học viên về guitar
 • Có hơn 300.000 Follower trên Youtube và gần 200.000 Follower trên Facebook
 • "Khóa học "Guitar đệm hát trong 30 ngày" là tôi tổng hợp tất cả các kiến thức cần thiết để cho người mới bắt đầu có thể học và đệm hát được sau ít nhất 30 ngày hoặc 1 người đã đệm hát được nhưng muốn nâng cao kỹ thuật của mình..."
Nguyễn Thượng Hiển
Courses: 2
Rating: 4.5
Followers: 83

Nguyễn Thượng Hiển

About
 • Nghệ danh: Hiển Râu
 • Là giảng viên nổi tiếng về dạy guitar online
 • Đã có hàng chục năm học, làm việc và giảng dạy với đàn guitar
 • Đã mở hàng trăm lớp dạy nhạc cụ cho hàng ngàn học viên về guitar
 • Có hơn 300.000 Follower trên Youtube và gần 200.000 Follower trên Facebook
 • "Khóa học "Guitar đệm hát trong 30 ngày" là tôi tổng hợp tất cả các kiến thức cần thiết để cho người mới bắt đầu có thể học và đệm hát được sau ít nhất 30 ngày hoặc 1 người đã đệm hát được nhưng muốn nâng cao kỹ thuật của mình..."
Top Courses
Loading...
Loading...