Danh mục
0
0
Nguyễn Thừa
Học viên: 6
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Quản lý tại Trung tâm đào tạo Soka.
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực google marketing.
  • Giảng viên những khóa trên Cộng đồng KNVN.

Tất cả khoá học