Interests

VN

avatar

Nguyễn Thu Trang

1
3.4
2
  • Giảng viên Giảng viên Khoa Báo chí Trường Cao đẳng Truyền hình
  • Có kinh nghiệm giảng dạy về truyền hình và dẫn chương trình tại trường và các trung tâm
Nguyễn Thu Trang
Courses: 1
Rating: 3.4
Followers: 2

Nguyễn Thu Trang

About
  • Giảng viên Giảng viên Khoa Báo chí Trường Cao đẳng Truyền hình
  • Có kinh nghiệm giảng dạy về truyền hình và dẫn chương trình tại trường và các trung tâm
Top Courses

No Related Course