Danh mục
0
0
Nguyễn Thu Hương
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Á hậu Quý bà Thế giới Nguyễn Thu Hương.
  • Tổng giám đốc Công ty Truyền thông và Sự kiện Nam Hương.
  • Chuyên gia tư vấn Chiến lược Thương hiệu và Danh hiệu.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan