Interests

VN

avatar

Nguyễn Thu Giang

1
0
0
  • Nguyễn Thu Giang ( được biết đến với tên Giangxamar) là một người đam mê thủ công với sự tò mò của một đứa trẻ.
  • Là một trong 2 tác giả của cuốn sách "Tự làm mỹ phẩm" xuất bản bởi Nhã Nam.
  • Là người sáng lập website: skilfulhandsvn.weebly.com chuyên chia sẻ và hướng dẫn thủ công các bộ môn mới, chưa phổ biến ở Việt Nam
  • Đã hướng dẫn nhiều workshop về các nội dung tết vòng, làm sổ, chọc len, làm mỹ phẩm tại Hà Nội và HCM.
Nguyễn Thu Giang
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thu Giang

About
  • Nguyễn Thu Giang ( được biết đến với tên Giangxamar) là một người đam mê thủ công với sự tò mò của một đứa trẻ.
  • Là một trong 2 tác giả của cuốn sách "Tự làm mỹ phẩm" xuất bản bởi Nhã Nam.
  • Là người sáng lập website: skilfulhandsvn.weebly.com chuyên chia sẻ và hướng dẫn thủ công các bộ môn mới, chưa phổ biến ở Việt Nam
  • Đã hướng dẫn nhiều workshop về các nội dung tết vòng, làm sổ, chọc len, làm mỹ phẩm tại Hà Nội và HCM.
Top Courses
Loading...