Interests

VN

avatar

Nguyễn Thiện Lộc

1
0
0
  • Chuyên gia nghiên cứu Bát Trạch, Phong Thủy nhà cửa, kinh doanh
  • Nghiên cứu về Văn Hóa, Lịch Sử, học thuyết Âm Dương Ngũ Hành. Một học thuyết cổ xưa Huyền Vỹ, vốn nằm sâu trong hàng tầng tầng lớp lớp từ phong tục tập quán, đến nề nếp sinh hoạt, đến văn hóa ẩm thực, Đông Y cũng như Võ thuật, hay là Kiến trúc, xây dựng, chọn đất định Thủ đô, theo bộ môn Địa Lý phong thủy. Hay các bộ môn dự đoán khác như Lịch pháp, Tử vi, Thái Ất Độn Giáp
Nguyễn Thiện Lộc
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thiện Lộc

About
  • Chuyên gia nghiên cứu Bát Trạch, Phong Thủy nhà cửa, kinh doanh
  • Nghiên cứu về Văn Hóa, Lịch Sử, học thuyết Âm Dương Ngũ Hành. Một học thuyết cổ xưa Huyền Vỹ, vốn nằm sâu trong hàng tầng tầng lớp lớp từ phong tục tập quán, đến nề nếp sinh hoạt, đến văn hóa ẩm thực, Đông Y cũng như Võ thuật, hay là Kiến trúc, xây dựng, chọn đất định Thủ đô, theo bộ môn Địa Lý phong thủy. Hay các bộ môn dự đoán khác như Lịch pháp, Tử vi, Thái Ất Độn Giáp
Top Courses
Loading...