Danh mục
0
0
Nguyễn Thích Duy Đức
Học viên: 3
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Giảng viên Nguyễn Thích Duy Đức là nhà kinh doanh trực tuyến bằng hình thức Marketing Online.
  • 4 năm đi dạy bộ môn Công nghệ thông tin ở trường, 4 năm dạy chương trình toán tư duy Mathnasium, 3 năm là nhà đào tạo kinh doanh online cho các doanh nghiệp trên toàn lãnh thổ Việt Nam và có hơn 1000 học viên học trực tiếp và học qua online.
  • Kiếm tiền trực tiếp thông qua các kênh MMO và Affiliate trong và ngoài nước với nhiều lĩnh vực như Youtube, SMS, Website, Email Marketing, Facebook...

Tất cả khoá học