Interests

VN

avatar

Nguyễn Thị Tố Uyên

1
2.5
0
  • Cô Nguyễn Thị Tố Uyên hiện đang là trưởng bộ phận thẻ nội địa ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
  • Cô là giảng viên nội bộ từ năm 2010, chuyên đào tạo về sản phẩm và các kỹ năng mềm. Cô có kinh nghiệm giảng dạy 6 năm về các kỹ năng mềm, kiến thức về sản phẩm chuyên môn.
Nguyễn Thị Tố Uyên
Courses: 1
Rating: 2.5
Followers: 0

Nguyễn Thị Tố Uyên

About
  • Cô Nguyễn Thị Tố Uyên hiện đang là trưởng bộ phận thẻ nội địa ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
  • Cô là giảng viên nội bộ từ năm 2010, chuyên đào tạo về sản phẩm và các kỹ năng mềm. Cô có kinh nghiệm giảng dạy 6 năm về các kỹ năng mềm, kiến thức về sản phẩm chuyên môn.
Top Courses
Loading...