Danh mục
0
0
Nguyễn Thị Thủy
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • 2010 – Nay: Kế toán trưởng – Công ty IBM Việt Nam (Dịch vụ công nghệ thông tin)
  • 2009 – 2010: Giám đốc tài chính – Cty TNHH Open Asia Thiết Bị Nặng Việt Nam (thương mại và dịch vụ).
  • 2009 – 2010 Thành viên Ủy ban Hội viên ACCA Hà Nội – Hội kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA).

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan