Danh mục
0
0
Nguyễn Thị Thu Tình
Học viên: 1
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Chuyên gia trang điểm Tina Nguyễn.
  • Làm việc tại Tina Hair and Makeup.
  • 12 năm kinh nghiệm giảng dạy trang điểm các lớp cá nhân và chuyên nghiệp.

Tất cả khoá học