Interests

VN

avatar

Nguyễn Thị Thanh Thảo

1
5
0
  • Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội K45. Hơn 10 năm làm việc cho công ty của Nhật, nơi mà TÁC PHONG LÀM VIỆC được coi như kim chỉ nam để phát triển đội ngũ nhân viên. Đang hợp tác với nhiều công ty đào tạo và giảng dạy TÁC PHONG LÀM VIỆC Đã từng giảng dạy trực tiếp TÁC PHONG LÀM VIỆC cho nhiều công ty Nhật, Hàn, Việt Nam...
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Nguyễn Thị Thanh Thảo

About
  • Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội K45. Hơn 10 năm làm việc cho công ty của Nhật, nơi mà TÁC PHONG LÀM VIỆC được coi như kim chỉ nam để phát triển đội ngũ nhân viên. Đang hợp tác với nhiều công ty đào tạo và giảng dạy TÁC PHONG LÀM VIỆC Đã từng giảng dạy trực tiếp TÁC PHONG LÀM VIỆC cho nhiều công ty Nhật, Hàn, Việt Nam...
Top Courses
Loading...