Danh mục
0
0
Nguyễn Thị Phước
Học viên: 1
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Cử nhân ngành kế toán tại Học viện Tài chính
  • Tốt nghiệp loại Giỏi các khóa Cơ bản, phân tích, luật, môi giới chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp
  • Hiện đang là thành viên của các hiệp hội lớn như : Hội tư vấn thuế Việt Nam, Web kế toán...

Tất cả khoá học