Interests

VN

avatar

Nguyễn Thị Phước

1
5
0
  • Cử nhân ngành kế toán tại Học viện Tài chính
  • Tốt nghiệp loại Giỏi các khóa Cơ bản, phân tích, luật, môi giới chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp
  • Hiện đang là thành viên của các hiệp hội lớn như : Hội tư vấn thuế Việt Nam, Web kế toán...
  • Hiện đang là Kế toán trưởng tại Nam Phat TSC
  • Năm 2016 đến hiện tại là Người sáng lập của Diễn đàn Cộng đồng kế toán thông minh với chương trình Coffe Talk hàng tuần để tư vấn cho kế toán và chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời có hàng loạt các khóa học Offline và các hoạt động tương tác chia sẻ nhằm giúp đỡ, hỗ trợ công việc của các bạn kế toán và các chủ doanh nghiệp. Được các bạn, các anh chị đón nhận nồng hậu và đặc biệt yêu quý!
Nguyễn Thị Phước
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Nguyễn Thị Phước

About
  • Cử nhân ngành kế toán tại Học viện Tài chính
  • Tốt nghiệp loại Giỏi các khóa Cơ bản, phân tích, luật, môi giới chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp
  • Hiện đang là thành viên của các hiệp hội lớn như : Hội tư vấn thuế Việt Nam, Web kế toán...
  • Hiện đang là Kế toán trưởng tại Nam Phat TSC
  • Năm 2016 đến hiện tại là Người sáng lập của Diễn đàn Cộng đồng kế toán thông minh với chương trình Coffe Talk hàng tuần để tư vấn cho kế toán và chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời có hàng loạt các khóa học Offline và các hoạt động tương tác chia sẻ nhằm giúp đỡ, hỗ trợ công việc của các bạn kế toán và các chủ doanh nghiệp. Được các bạn, các anh chị đón nhận nồng hậu và đặc biệt yêu quý!
Top Courses
Loading...