Interests

VN

avatar

Nguyễn Thị Nguyệt

1
0
0
  • Tốt nghiệp hạng ưu ngành Thạc sỹ Quản trị Nhân sự trường Đại học Huddersfield, Anh
  • Tốt nghiệp hạng ưu ngành Cử nhân Kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Adelaide, Úc
  • Năm 2011 giành học bổng toàn phần trường Đại học Adelaide cho hệ Cử nhân; IELTS 7.5 trước khi nhập học
  • Kinh nghiệm 4 năm học và làm việc tại nước ngoài
Nguyễn Thị Nguyệt
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thị Nguyệt

About
  • Tốt nghiệp hạng ưu ngành Thạc sỹ Quản trị Nhân sự trường Đại học Huddersfield, Anh
  • Tốt nghiệp hạng ưu ngành Cử nhân Kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Adelaide, Úc
  • Năm 2011 giành học bổng toàn phần trường Đại học Adelaide cho hệ Cử nhân; IELTS 7.5 trước khi nhập học
  • Kinh nghiệm 4 năm học và làm việc tại nước ngoài
Top Courses
Loading...