Danh mục
0
0
Nguyễn Thị Nguyệt
Học viên: 1
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Tốt nghiệp hạng ưu ngành Thạc sỹ Quản trị Nhân sự trường Đại học Huddersfield, Anh
  • Tốt nghiệp hạng ưu ngành Cử nhân Kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Adelaide, Úc
  • Năm 2011 giành học bổng toàn phần trường Đại học Adelaide cho hệ Cử nhân; IELTS 7.5 trước khi nhập học

Tất cả khoá học