Interests

VN

avatar

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

1
4.6
1
 • Chuyên viên kế hoạch cung ứng – Công ty Coca Cola Việt Nam, Công ty L’Oreal Việt Nam
 • Trưởng nhóm cung ứng và sản xuất – Công ty Decathlon Việt Nam
 • Phó phòng kế hoạch cung ứng – Công ty Janssen Cilag, thuộc tập đoàn Johnson & Johnson Việt Nam
 • MBA trường Rotterdam school of Management, Erasmus University, The Netherlands
 • Đã được đào tạo chương trình CPIM (Certified in Production and Inventory Management ), thuộc tổ chức APIC (Association for Supply Chain and Operations Management.)
 • Đã được đào tạo chương trình Supply Chain Academy, Accenture Academy (https://www.accentureacademy.com)
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Courses: 1
Rating: 4.6
Followers: 1

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

About
 • Chuyên viên kế hoạch cung ứng – Công ty Coca Cola Việt Nam, Công ty L’Oreal Việt Nam
 • Trưởng nhóm cung ứng và sản xuất – Công ty Decathlon Việt Nam
 • Phó phòng kế hoạch cung ứng – Công ty Janssen Cilag, thuộc tập đoàn Johnson & Johnson Việt Nam
 • MBA trường Rotterdam school of Management, Erasmus University, The Netherlands
 • Đã được đào tạo chương trình CPIM (Certified in Production and Inventory Management ), thuộc tổ chức APIC (Association for Supply Chain and Operations Management.)
 • Đã được đào tạo chương trình Supply Chain Academy, Accenture Academy (https://www.accentureacademy.com)
Top Courses
Loading...