Danh mục
0
0
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Học viên: 31
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Chuyên viên kế hoạch cung ứng – Công ty Coca Cola Việt Nam, Công ty L’Oreal Việt Nam
  • Trưởng nhóm cung ứng và sản xuất – Công ty Decathlon Việt Nam
  • Phó phòng kế hoạch cung ứng – Công ty Janssen Cilag, thuộc tập đoàn Johnson & Johnson Việt Nam

Tất cả khoá học