Interests

VN

avatar

Nguyễn Thị Ngọc Hà

1
4.8
0
  • Giảng viên của các khóa học làm bánh tại Hà Nội, Sài Gòn, Quảng Ninh, Yên Bái.
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Courses: 1
Rating: 4.8
Followers: 0

Nguyễn Thị Ngọc Hà

About
  • Giảng viên của các khóa học làm bánh tại Hà Nội, Sài Gòn, Quảng Ninh, Yên Bái.
Top Courses
Loading...