Danh mục
0
0
Nguyễn Thị Minh Trang
Học viên: 2
Khóa học: 5

Kinh nghiệm

  • 960/990 TOEIC. Đã đào tạo và hướng dẫn rất nhiều học viên đạt mục tiêu 650+
  • Được đào tạo trực tiếp bới Tổ chức Giáo dục IIG về dạng đề mới 2019.

Tất cả khoá học