Danh mục
0
0
Nguyễn Thị Mai Nhiên
Học viên: 0
Khóa học: 7

Kinh nghiệm

  • Chuyên ngành dinh dưỡng.
  • Hồi sức cấp cứu.
  • 2 năm khám chữa bệnh nhi khoa tại bệnh viện, 8 năm công tác trong chuyên ngành hồi sức cấp cứu.

Tất cả khoá học