Interests

VN

avatar

Nguyễn Thị Mai Nhiên

2
2
0
  • Chuyên ngành dinh dưỡng.
  • Hồi sức cấp cứu.
  • 2 năm khám chữa bệnh nhi khoa tại bệnh viện, 8 năm công tác trong chuyên ngành hồi sức cấp cứu.
  • 10 năm kinh nghiệm trong khám, tư vấn dinh dưỡng tại bệnh viện và phòng mạch tư.
  • Kinh nghiệm nuôi dạy 4 đứa trẻ (3 trẻ trên 5 tuổi, 1 trẻ dưới 1 tuổi)
Nguyễn Thị Mai Nhiên
Courses: 2
Rating: 2
Followers: 0

Nguyễn Thị Mai Nhiên

About
  • Chuyên ngành dinh dưỡng.
  • Hồi sức cấp cứu.
  • 2 năm khám chữa bệnh nhi khoa tại bệnh viện, 8 năm công tác trong chuyên ngành hồi sức cấp cứu.
  • 10 năm kinh nghiệm trong khám, tư vấn dinh dưỡng tại bệnh viện và phòng mạch tư.
  • Kinh nghiệm nuôi dạy 4 đứa trẻ (3 trẻ trên 5 tuổi, 1 trẻ dưới 1 tuổi)
Top Courses
Loading...
Loading...