Interests

VN

avatar

Nguyễn Thị Hà Bắc

0
0
1
  • Tốt nghiệp khoa Tiếng anh thương mại - Đại học Ngoại thương Hà Nội
  • Nhiều năm kinh nghiệm dịch cabin, dịch sân khấu
  • Tổ chức thành công 11 lớp tiếng Anh offline (Mỗi lớp 2 tháng), 10 lớp tiếng Anh online, giúp được 150 học viên biết cách tự học tiếng Anh hiệu quả, tìm được niềm vui trong việc học
Nguyễn Thị Hà Bắc
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Nguyễn Thị Hà Bắc

About
  • Tốt nghiệp khoa Tiếng anh thương mại - Đại học Ngoại thương Hà Nội
  • Nhiều năm kinh nghiệm dịch cabin, dịch sân khấu
  • Tổ chức thành công 11 lớp tiếng Anh offline (Mỗi lớp 2 tháng), 10 lớp tiếng Anh online, giúp được 150 học viên biết cách tự học tiếng Anh hiệu quả, tìm được niềm vui trong việc học
Top Courses

No Related Course