Danh mục
0
0
Nguyễn Thị Diệu Hằng (Carol Nguyen)
Học viên: 1
Khóa học: 277

Kinh nghiệm

  • Chủ nhà hàng Carol House - 12 Trương Hán Siêu
  • Chủ nhà vườn sinh thái: Carol Eco Riverside Garden - 29 Xóm Hưu - Văn Giang
  • Đồng sở hữu nhà hàng Sailing Garden và Le Cabaret Wine & Cigar Lounge – 27 Lý Thường Kiệt

Tất cả khoá học