Interests

VN

avatar

Nguyễn Thị Diệu Hằng (Carol Nguyen)

1
2.6
0
  • Chủ nhà hàng Carol House - 12 Trương Hán Siêu
  • Chủ nhà vườn sinh thái: Carol Eco Riverside Garden - 29 Xóm Hưu - Văn Giang
  • Đồng sở hữu nhà hàng Sailing Garden và Le Cabaret Wine & Cigar Lounge – 27 Lý Thường Kiệt
Nguyễn Thị Diệu Hằng (Carol Nguyen)
Courses: 1
Rating: 2.6
Followers: 0

Nguyễn Thị Diệu Hằng (Carol Nguyen)

About
  • Chủ nhà hàng Carol House - 12 Trương Hán Siêu
  • Chủ nhà vườn sinh thái: Carol Eco Riverside Garden - 29 Xóm Hưu - Văn Giang
  • Đồng sở hữu nhà hàng Sailing Garden và Le Cabaret Wine & Cigar Lounge – 27 Lý Thường Kiệt
Top Courses
Loading...