Danh mục
0
0
Nguyễn Thị Bích
Học viên: 0
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Được đào tạo tại trường: Học viện Y Dược học Cổ Truyền Việt Nam.
  • Người đứng đầu Câu lạc bộ "Mắt sáng".
  • Thường xuyên tuyên truyền giảng bài phòng chống các bệnh trong trường học.

Tất cả khoá học