Interests

VN

avatar

Nguyễn Thế Mạnh

2
3.9
2
 • Là người có kinh nghiệp thực tế, đã và đang áp dụng chứng khoán 4.0 tự động vào quá trình đầu tư của mình từ 2006 tới 2017.
 • Đầu tư chứng khoán và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Người đầu tiên sử dụng Amibroker và tự động hóa hoàn toàn quá trình ra quyết định lý trí.
 • Mong muốn chia sẻ phương pháp mới tới 100.000 nhà đầu tư.
 • Tôn chỉ cách mạng 4.0 không phải là cách mạng tự động hóa nữa mà còn là một cuộc cách mạng chống Tây, Tây với những phương pháp đầu tư có từ nhiều thế kỉ trước mà ta không có thì khả năng chiến thắng của chúng ta là 0.
 • Câu nói ưa thích là của bác Giáp : "Chúng ta có thể thua trong trận đánh nhỏ, nhưng thắng trong trận đánh lớn".Tôi đã tự động hóa hoàn toàn quá trình đầu tư chứng khoán của mình bao gồm cả nến Nhật còn bạn thì sao?
Nguyễn Thế Mạnh
Courses: 2
Rating: 3.9
Followers: 2

Nguyễn Thế Mạnh

About
 • Là người có kinh nghiệp thực tế, đã và đang áp dụng chứng khoán 4.0 tự động vào quá trình đầu tư của mình từ 2006 tới 2017.
 • Đầu tư chứng khoán và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Người đầu tiên sử dụng Amibroker và tự động hóa hoàn toàn quá trình ra quyết định lý trí.
 • Mong muốn chia sẻ phương pháp mới tới 100.000 nhà đầu tư.
 • Tôn chỉ cách mạng 4.0 không phải là cách mạng tự động hóa nữa mà còn là một cuộc cách mạng chống Tây, Tây với những phương pháp đầu tư có từ nhiều thế kỉ trước mà ta không có thì khả năng chiến thắng của chúng ta là 0.
 • Câu nói ưa thích là của bác Giáp : "Chúng ta có thể thua trong trận đánh nhỏ, nhưng thắng trong trận đánh lớn".Tôi đã tự động hóa hoàn toàn quá trình đầu tư chứng khoán của mình bao gồm cả nến Nhật còn bạn thì sao?
Top Courses
Loading...
Loading...