Danh mục
0
0
Nguyễn Thế Mạnh
Học viên: 13
Khóa học: 554

Kinh nghiệm

  • Là người có kinh nghiệp thực tế, đã và đang áp dụng chứng khoán 4.0 tự động vào quá trình đầu tư của mình từ 2006 tới 2017.
  • Đầu tư chứng khoán và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
  • Người đầu tiên sử dụng Amibroker và tự động hóa hoàn toàn quá trình ra quyết định lý trí.

Tất cả khoá học