Interests

VN

avatar

Nguyễn Thanh Tuyền

0
0
0
  • Nguyễn Thanh Tuyền là một kỹ sư lập trình Java chuyên nghiệp, có hơn 5 năm trong lĩnh vực lập trình Java, là một kỹ sư quan trọng của nhiều dự án outsourcing quy mô về y tế, viễn thông, ERP cho các khách hàng Mỹ, Singapore.
  • Anh là cựu sinh viên chương trình đào tạo kỹ sư tài năng của đại học Bách Khoa Hà Nội, đồng thời là người tạo ra vietjack.com với trên 5 triệu lượt người truy cập 1 tháng, 12 triệu pageviews (số liệu Google Analysis tháng 03/2017).
  • Ngoài ra anh còn là một giáo viên offline Java tại các lớp học Java anh tự mở tại Hà Nội được đông đảo các bạn sinh viên tin tưởng và đón nhận.
Nguyễn Thanh Tuyền
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thanh Tuyền

About
  • Nguyễn Thanh Tuyền là một kỹ sư lập trình Java chuyên nghiệp, có hơn 5 năm trong lĩnh vực lập trình Java, là một kỹ sư quan trọng của nhiều dự án outsourcing quy mô về y tế, viễn thông, ERP cho các khách hàng Mỹ, Singapore.
  • Anh là cựu sinh viên chương trình đào tạo kỹ sư tài năng của đại học Bách Khoa Hà Nội, đồng thời là người tạo ra vietjack.com với trên 5 triệu lượt người truy cập 1 tháng, 12 triệu pageviews (số liệu Google Analysis tháng 03/2017).
  • Ngoài ra anh còn là một giáo viên offline Java tại các lớp học Java anh tự mở tại Hà Nội được đông đảo các bạn sinh viên tin tưởng và đón nhận.
Top Courses

No Related Course