Interests

VN

avatar

Nguyễn Thành Trung

1
4.7
0
  • Giảng viên được chứng nhận của Microsoft (Microsoft Certified Trainer).
  • Đại sứ giáo viên của Microsoft (Microsoft Teacher Ambassador)
  • Microsoft Innovative Educator Expert - Master Trainer
  • Đã từng giảng dạy cho nhiều công ty lớn của Việt Nam và nước ngoài
Nguyễn Thành Trung
Courses: 1
Rating: 4.7
Followers: 0

Nguyễn Thành Trung

About
  • Giảng viên được chứng nhận của Microsoft (Microsoft Certified Trainer).
  • Đại sứ giáo viên của Microsoft (Microsoft Teacher Ambassador)
  • Microsoft Innovative Educator Expert - Master Trainer
  • Đã từng giảng dạy cho nhiều công ty lớn của Việt Nam và nước ngoài
Top Courses
Loading...