Danh mục
0
0
Nguyễn Thành Trung
Học viên: 10
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Giảng viên được chứng nhận của Microsoft (Microsoft Certified Trainer).
  • Đại sứ giáo viên của Microsoft (Microsoft Teacher Ambassador)
  • Microsoft Innovative Educator Expert - Master Trainer

Tất cả khoá học