Danh mục
0
0
Nguyễn Thành Phương
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Chủ Tịch Hội Phong Thủy Dương Công Cống Châu – Việt Nam.Ông cũng là thành viên người Việt duy nhất của Hiệp Hội Phong Thủy Quốc Tế IFSA (International Feng Shui Association). Đây là Hiệp Hội do 5 Đại Sư Phong Thủy nổi tiếng trên Thế Giới lập ra từ 2001 và chỉ kết nạp 30 thành viên trên toàn thế giới.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan