Interests

VN

avatar

Nguyễn Thanh Hoa

2
4.3
0
 • 8 năm tư vấn sức khỏe, 3 năm làm việc trong lĩnh vực Fitness.
 • 8 năm tập luyện HipHop & Sexy dance.
 • Là HLV Group X tại N Shape Fitness, SS Yoga & Fitness Centre, Golden Wellness Fitness & Spa, N Club, AK Fitness, Fitness World, Zen Fit, Sky Fitness, K&K Fitness, LEO Fitness, Army Fitness...
 • Được Radical Fitness Argentina chứng nhận đào tạo quốc tế.
 • Chuyên gia tư vấn sức khỏe và thể thao thẩm mỹ cho cá nhân, gia đình và các doanh nghiệp.
 • Đào tạo và điều chuyển Huấn luyện viên Group X cho hơn 20 Trung tâm Thể thao tại Hà Nội.
Nguyễn Thanh Hoa
Courses: 2
Rating: 4.3
Followers: 0

Nguyễn Thanh Hoa

About
 • 8 năm tư vấn sức khỏe, 3 năm làm việc trong lĩnh vực Fitness.
 • 8 năm tập luyện HipHop & Sexy dance.
 • Là HLV Group X tại N Shape Fitness, SS Yoga & Fitness Centre, Golden Wellness Fitness & Spa, N Club, AK Fitness, Fitness World, Zen Fit, Sky Fitness, K&K Fitness, LEO Fitness, Army Fitness...
 • Được Radical Fitness Argentina chứng nhận đào tạo quốc tế.
 • Chuyên gia tư vấn sức khỏe và thể thao thẩm mỹ cho cá nhân, gia đình và các doanh nghiệp.
 • Đào tạo và điều chuyển Huấn luyện viên Group X cho hơn 20 Trung tâm Thể thao tại Hà Nội.
Top Courses
Loading...
Loading...