Interests

VN

avatar

Nguyễn Thành Đạt

0
0
0
  • Có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ họa truyền thông đa phương tiện
  • Đồng sáng lập Công ty đào tạo DFREE Việt Nam, có trên 6.400 trên toàn quốc đang tham gia và học tập về photoshop
  • Đã có nhiều kinh nghiệm giảng dạy nhiều khóa về photoshop cho các đối tượng: Người đi làm, học sinh, sinh viên
  • Với phương châm “ ẬP TRUNG – HÀNH NHIỀU – THAY ĐỔI GIA TỐC” - Giúp bạn sở hữu ngay kỹ năng photoshop chỉ sau 7 buổi học chuyên sâu.
Nguyễn Thành Đạt
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thành Đạt

About
  • Có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ họa truyền thông đa phương tiện
  • Đồng sáng lập Công ty đào tạo DFREE Việt Nam, có trên 6.400 trên toàn quốc đang tham gia và học tập về photoshop
  • Đã có nhiều kinh nghiệm giảng dạy nhiều khóa về photoshop cho các đối tượng: Người đi làm, học sinh, sinh viên
  • Với phương châm “ ẬP TRUNG – HÀNH NHIỀU – THAY ĐỔI GIA TỐC” - Giúp bạn sở hữu ngay kỹ năng photoshop chỉ sau 7 buổi học chuyên sâu.
Top Courses

No Related Course