Danh mục
0
0
Nguyễn Thái Duy
Học viên: 15
Khóa học: 12

Kinh nghiệm

  • Người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân BE TRAINING từ năm 2009.
  • 7 năm qua ươm tạo ra hơn 1000 doanh nghiệp từng bước kinh doanh tốt.
  • Có 22 năm kinh nghiệm trên con đường kinh doanh làm chủ doanh nghiệp.

Tất cả khoá học