Interests

VN

avatar

Nguyễn Thái Duy

3
4
0
 • Người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân BE TRAINING từ năm 2009.
 • 7 năm qua ươm tạo ra hơn 1000 doanh nghiệp từng bước kinh doanh tốt.
 • Có 22 năm kinh nghiệm trên con đường kinh doanh làm chủ doanh nghiệp.
 • Hiện là chủ tịch hội đồng quản trị và sáng lập của 04 công ty về đào tạo, phần mềm, 2 về dược phẩm đông y.
 • Cùng tổ chức phi chính phủ SJ chia sẻ khởi nghiệp cho bạn trẻ các quốc gia Ba Lan, Đức, Tây Ban Nha và Philippines năm 2014.
 • Cùng tổ chức phi chính phủ Spark chia sẻ ươm tạo doanh nghiệp tại HCM.
 • Trưởng đoàn giúp các doanh nghiệp khảo sát và xúc tiến thương mại tại các quốc gia Myanmar, Maxcova, Lào và Singapore.
 • Từ năm 2011 đến nay là trưởng đoàn doanh nhân du học ngắn ngày tại Singapore.
 • 7 năm chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh tết qua các lớp học bán hàng.
Nguyễn Thái Duy
Courses: 3
Rating: 4
Followers: 0

Nguyễn Thái Duy

About
 • Người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân BE TRAINING từ năm 2009.
 • 7 năm qua ươm tạo ra hơn 1000 doanh nghiệp từng bước kinh doanh tốt.
 • Có 22 năm kinh nghiệm trên con đường kinh doanh làm chủ doanh nghiệp.
 • Hiện là chủ tịch hội đồng quản trị và sáng lập của 04 công ty về đào tạo, phần mềm, 2 về dược phẩm đông y.
 • Cùng tổ chức phi chính phủ SJ chia sẻ khởi nghiệp cho bạn trẻ các quốc gia Ba Lan, Đức, Tây Ban Nha và Philippines năm 2014.
 • Cùng tổ chức phi chính phủ Spark chia sẻ ươm tạo doanh nghiệp tại HCM.
 • Trưởng đoàn giúp các doanh nghiệp khảo sát và xúc tiến thương mại tại các quốc gia Myanmar, Maxcova, Lào và Singapore.
 • Từ năm 2011 đến nay là trưởng đoàn doanh nhân du học ngắn ngày tại Singapore.
 • 7 năm chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh tết qua các lớp học bán hàng.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...