Danh mục
0
0
Nguyễn Tất Kiểm
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Anh Nguyễn Tất Kiểm:
  • Hiện đang sở hữu Công ty cổ phần công nghệ TAKI
  • Kinh nghiệm truyền thông: 5 năm (Facebook, Google, Seeding)

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan