Interests

VN

avatar

Nguyễn Tất Kiểm

0
0
1
 • Anh Nguyễn Tất Kiểm:
 • Hiện đang sở hữu Công ty cổ phần công nghệ TAKI
 • Kinh nghiệm truyền thông: 5 năm (Facebook, Google, Seeding)
 • Kinh nghiệm bán hàng Online 3 năm, đạt trên 500 đơn/ngày
 • Là Agency quảng cáo cho trên 100 công ty lớn nhỏ
 • Tư vấn và thực hiện chiến lượng quảng cáo cho trên 150 dòng sản phẩm
 • Mở ra khóa học "Bán hàng trên facebook PRO" thu hút hơn 1000 học viên trong 6 tháng qua
 • Đang kết hợp đẩy sản phẩm hàng Việt Nam với trên 10 xưởng sản xuất và nhà máy: Vua Trị Mụn , Thiên Phú Đường , Công ty dược Phú Tín , Công ty giáo dục MBM Hà Nội....
Nguyễn Tất Kiểm
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Nguyễn Tất Kiểm

About
 • Anh Nguyễn Tất Kiểm:
 • Hiện đang sở hữu Công ty cổ phần công nghệ TAKI
 • Kinh nghiệm truyền thông: 5 năm (Facebook, Google, Seeding)
 • Kinh nghiệm bán hàng Online 3 năm, đạt trên 500 đơn/ngày
 • Là Agency quảng cáo cho trên 100 công ty lớn nhỏ
 • Tư vấn và thực hiện chiến lượng quảng cáo cho trên 150 dòng sản phẩm
 • Mở ra khóa học "Bán hàng trên facebook PRO" thu hút hơn 1000 học viên trong 6 tháng qua
 • Đang kết hợp đẩy sản phẩm hàng Việt Nam với trên 10 xưởng sản xuất và nhà máy: Vua Trị Mụn , Thiên Phú Đường , Công ty dược Phú Tín , Công ty giáo dục MBM Hà Nội....
Top Courses

No Related Course